A është i saktë namazi i falur pas atij që pi duhan?

November 9, 2015

Pyetje: A është i saktë namazi i falur pas atij që pi duhan?

Shejhu dhe muhadithi Abdulmuhsin el-Abbadi (Allahu e ruajttë!): Po, namazi është i saktë.

Ngase atij që i pranohet namazi po ashtu i pranohet dhe imamllëku, por një person i tillë që pi duhan nuk është i përshtatshëm për të qenë imam dhe as nuk duhet të prijë në namaz.

Por nëse personi falet pas atij, atëherë namazi i tij është i saktë.

Përktheu: Unejs Sheme

Loading...