A është sprova e varrit për të gjithë popujt?

November 25, 2015

Ceshtje: A eshte sprova e varrit per te gjithe popujt?

Shejh Felah bin Ismail Mundekar (Allahu e ruajttë!): Disa prej dijetareve kane thene: Sprova e varrit eshte per te gjithe popujt.

Shumica e pasuesve te sunetit thone: Qendrojme tek tekstet legjislative. Nuk saktesohet ne tekstet legjislative dicka qe te tregoje se sprova e varrit eshte e pergjithshme (per te gjithe popujt). Por ajo qe saktesohet eshte se sprova e varrit eshte per popullin e Muhamedit ﷺ.

Bazuar ne fjalen e ﷺ: “Mua me eshte shpallur se ju do te sprovoheni ne varre”.

Po ashtu ne fjalen e tij ﷺ: “Ky popull do te sprovohen ne varret e tyre.”

Keto fjale te Profetit ﷺ u jane drejtuar ketij populli.

Disa te tjere thane: Perkundrazi, te gjithe (popujt) do te sprovohen. Kjo eshte fjala me e sakte.

Derisa ky popull, i cili eshte populli me i mire dhe me i nderuar do te sprovohet, atehere popujt e tjere jane me paresore per kete gje.

“Sherh Usulus-Sunneh”

Loading...