A i arrin shpërblimi i këndimit të Kuranit prindit që ka vdekur?

December 5, 2015

“Pyetje: A i arrin shpërblimi i këndimit të Kuranit (nga ana ime, apo e dikujt tjetër) prindit tim që ka vdekur?

Përgjigje: Për këtë nuk ka ardhur argument, nuk ka ardhur argument për këndimin e Kuranit për të vdekurit. Dhe çdo adhurim që nuk ka argument është bidat. Nuk lejohet dhe nuk i arrin shpërblimi dhe nuk ka shpërblim.

Nëse dëshiron t’i bësh dobi prindit tënd, mund t’i bësh dobi me gjëra të ligjëruara, siç janë: sadekaja, duaja dhe kërkimi i faljes për të, të bësh haxhin dhe umran për të.”

Shejkh Salih el Feuzan, Allahu e ruajtë dhe bëftë dobi me të!

Loading...