A i besohet fallxhorit?

January 4, 2017

A i besohet fallxhorit?

Nuk u besohet fallxhorëve për çfarë thonë në lidhje me dijen e fshehtë (p.sh.: rreth së ardhmes).

Allahu i Lartësuar thotë: “Thuaj: Nuk e di Dijen e Fshehte askush ne Qiej e ne Toke pervec Allahut.” Surja Neml, 65.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Kush shkon te fallxhori dhe e beson çfarë thotë, ka mohuar atë të cilën i është zbritur Muhammedit (ka mohuar Islamin, ka dalë nga Islami).”

Transmeton Imam Ahmedi, hadith i saktë.

Loading...