A mund ti agjëroj ditët që i kanë mbetur borxh një të afërmi që ka vdekur?

April 26, 2023

Pyetje: Gruaja ime, Allahu e mëshiroftë, ndërroi jetë dy javë para se të shkruaja këtë pyetje dhe ajo i kishte borxh shtatë ditë agjërimi, të cilat nuk i agjëroi nga Ramazanin e kaluar për shkak të ciklit mujor. Ajo vdiq para se të mund t’i kompensonte ato. A mund t’i agjëroj këto shtatë ditë në vend të saj? Por duhet të dini se unë e kam një muaj që nuk e kam kompensuar. A duhet ta agjëroj fillimisht atë që kam borxh, pastaj të agjëroj pjesën e mbetur të agjërimit të gruas?.

Përgjigje: Nëse situata është ashtu siç e përshkruat, atëherë duhet të agjërosh fillimisht ditët që ke borxh, pastaj të lejohet të agjërosh ditët që ka lënë pa agjëruar gruaja jote. Sepse Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka thënë: “Nëse një person vdes dhe ka borxh ditë nga agjërimi, të afërmit e tij duhet t’i agjërojnë në vend të tij”. I afërmi je ti në këtë rast.

Komisioni i përhershëm i Fetvave (9/261)

Shejh Abdul Aziz Ibën Baz

Shejh Abdul Azizi Ibën Abdullah Al Shejh

Shejh Bekr Ebu Zejd

Përktheu: Fatjon Isufi

Loading...