Çfarë e prish agjërimin?

Çfarë e prish agjërimin?

• Ngrënia dhe pirja me vetëdije
• Përdorimi i ilaçeve apo injeksioneve ushqyese.
• Pirja e duhanit
• Përtypja e çamçakëzit
• Transfuzioni i gjakut dhe dializa
• Marrëdhëniet intime bashkëshortore nga agimi deri në
perëndimin e diellit
• Vjellja e ushqimit në mënyrë të vullnetshme
• Shfaqja e periodave apo lehonia te femrat