Çfarë gjykimi ka përdorimi i “Petidinës” apo “Morfinës”, të cilat janë ilaçe me ndikim dehës, kur e ke të nevojshme apo të domosdoshme?

January 30, 2017

Pyetje:- ” Çfarë gjykimi ka përdorimi i “Petidinës” apo “Morfinës”, të cilat janë ilaçe me ndikim dehës, kur e ke të nevojshme apo të domosdoshme?

Përgjigje:- “Nëse nuk gjenden ilaçe të tjera, të lejuara dhe të padëmshme, për të qetësuar dhimbjet e të sëmurit, veç këtyre dy ilaçeve, atëherë lejohet përdorimi i secilës prej tyre për të qetësuar dhimbjet, në rast domosdoshmërie.

Kjo, me kusht që përdorimi i tyre të mos sjellë dëm të njëjtë apo më të madh, siç mund të jetë varësia prej tyre”

[Fetvatë e Komisjonit të përhershëm 25/77].

Përktheu: Mirandi Shehaj       

Loading...