Cfarë gjykimi ka vendosja e protezave për drejtimin e dhëmbëve?

March 15, 2011

Është pyetur shejh Salih el Feuzan per protezat që drejtojnë dhëmbët dhe është përgjigjur:

Nëse është e nevojshme,  dhe kur dhëmbët janë të crregullt  dhe kërkohet ndreqja e tyre kjo nuk përbën ndonjë problem. Por nëse njeriu nuk e ka të nevojshme dicka të tillë atëherë kjo nuk lejohet, madje argumentet ndalojnë hollimin dhe ndarjen e dhëmbëve për arsye bukurie dhe për këto ka argumente kërcënuese sepse janë punë të kota dhe ndryshojnë krijimin e Allahut. Por nëse kjo ndërhyrje ndodh për arsye kurimi apo për ndonjë nevojë sic është rasti kur njeriu nuk ka mundësi të ushqhet me ato dhëmbë vetëm se duke i kuruar dhe drejtuar, atëherë kjo nuk ka ndonjë problem.

Ndërsa për heqjen e dhëmbëve (kastradhëmbëve) shejh Ibn Xhibrini thotë: Nuk ka problem nëse njeriu heq kastradhëmbin sepse ai prish imazhin e njeriut dhe e bën të padurueshëm tek njerëzit e tjerë, por nuk lejohet hollimi dhe zbrazëtitë mes dhëmbëve për arsye të ndalimin që ka ardhë për këtë.

Shih librin fetvat për gruan Muslimane 1/477

Loading...