Cili është gjykimi i shqiptimit të thënies “Amin” gjatë hutbes së xhuma?

September 21, 2017

Cili është gjykimi i shqiptimit të thënies “Amin” gjatë hutbes së xhuma?

Abdullah bin Abdurrazak el-Bedr [1] tregon se e ka pyetur gjyshin e tij Abdulmuhsin el-Abadi (Allahu na bëftë dobi me të!), dhe ai i është përgjigjur:

Po, thuhet “amin” dhe dërgohet salavat për Profetin (sal-lallahu alejhi ue sel-lem) (kur hatibi e përmend). Të gjitha këto nuk kanë problem të veprohen (por duke mos e ngritur zërin).

 

Përktheu: Unejs Sheme

————————————————-

[1] Abdullah bin Abdurrazak el-Bedr është djali i shejhut të nderuar Abdurrazak el-Bedr (Allahu e ruajtë). Ndërsa gjyshi i tij është muhadithi shejh Abdulmuhsin el-Abadi (Allahu e ruajtë).

Loading...