Dhëmbët e florinjtë

September 4, 2013

Shejh Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Duhet ta dimë se dhëmbët e florinjtë nuk duhet vënë vetëm se në rast nevoje. Nuk lejohet që dikush të vendosë dhemb floriri për zbukurim, përjashto rastin e grave nëse është bërë zakon që të zbukurohen duke vendosur dhëmbë prej floriri. Kjo gjë u lejohet grave. Ndërsa për burrat nuk lejohet kurrsesi vetëm se në rast nevoje.

Burimi: “Lika el Bab el Meftuh”Ibën Uthejmin 28/ pyetja me nr. 5

Loading...