Namazi i xhenazes për atë që kryen vetëvrasje

February 8, 2017

Është pyetur Shejh Bin Bazi, Allahu e mëshiroftë: A i falet namazi i xhenazes atij që vret veten?
Përgjigje: I falet namazi i xhenazes nga disa prej muslimanëve, siç u falet namazi gjynahqarëve të tjerë që bëjnë gjynahe të mëdha.
Tek ehli suneti ai konsiderohet musliman, edhe pse ka bërë gjynah të madh siç është kjo vepër.

“Fetvatë e Bin Bazit” 13/162.

Është pyetur shejh Bin Bazi, Allahu e mëshiroftë: A lahet dhe a i falet xhenazja atij personi që vret veten?
Përgjigje: Ai që vret veten lahet, qefinoset, i falet xhenazja dhe varroset në varrezat e muslimanëve, sepse ai nuk konsiderohet mohues.

Ai që vret veten është gjynahqar i madh dhe jo mohues. Imami mund të mos ja falë xhenazen për tu treguar njerëzve se kjo është vepër e shëmtuar dhe e ulët për muslimanin. Ky është reagim përmes të cilit imami u jep mësim njerëzve me mosfaljen e kësaj xhenazje, por atij ja falin namazin xhematlinjtë e thjeshtë.

“Fetvatë e Bin Bazit” 13/122 dhe “Fetvatë islame” 2/62.

Përktheu: Arjan Gazidede

Dosje:

Loading...