Koha e butësisë, durimit, dhe urtësisë

October 23, 2021

Dijetari i madh Ibën Bazi (Allahu e mëshiroftë) ka thënë:
Kjo kohë është koha e butësisë, durimit, dhe urtësisë. Nuk është koha e ashpërsisë.
Shumica e njerëzve janë në injorancë dhe janë të pavëmendshëm duke i dhënë përparësi dynjasë.
Prandaj, medoemos duhet durim, medoemos duhet butësi në mënyrë që thirrja Islame të arrijë kudo, që njerëzve t’u kumtohet dhe t’u mësohet kjo fe.
E lusim Allahun të na udhëzojë të gjithëve!
Mexhmuul fetaua: 8/376.
Mirandi Shehaj

Dosje:

Loading...