Kush është gjykimi i namazit të gruas e cila i ka duart (thonjtë) e lyera me manikyr?

March 10, 2016

Shejh i nderuar: Kush është gjykimi i namazit të gruas e cila i ka duart (thonjtë) e lyera me manikyr?

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Nëse nuk saktësohet abdesi i saj, atëherë nuk saktësohet as namazi i saj.

Bazuar në fjalën e Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “Allahu nuk e pranon namazin (e askujt) pas kryerjes së nevojës veçse pasi ai të merr abdes.”

Prandaj derisa abdesi nuk është i saktë po ashtu dhe namazi nuk është i saktë.

Fetaua nurun ala ed-derb. vëll. 11

Përktheu Unejs Sheme

Loading...