A lejohet falja e namazit në drejtim të varrit?

December 31, 2016

A lejohet falja e namazit në drejtim të varrit?

Nuk lejohet falja e namazit në drejtim të varrit.

Allahu i Lartesuar thote: “Drejtoje fytyren tende drejt Shtepise se Shenjte (Qabesë)” Surja Bekare, 144.

Do të thotë: drejtimi ne namaz behet vetëm drejt Qabesë.

Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Mos u ulni mbi varre dhe mos u falni në drejtim të tyre!” Transmeton Muslimi.

Besimi i çdo muslimani
Muhamed Xhemil Zejno
Anis Agov

Loading...