A lejohet të falemi nëse kemi përpara ndonjë varr?

October 25, 2016

7. A lejohet të falemi nëse kemi përpara ndonjë varr?

Nuk lejohet namazi në varreza apo duke pasur para vetes ndonjë varr, pasi ky veprim është i ndaluar në mënyrë që të mos bëhet shkak për rënien në idhujtari. I Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Mos u ulni mbi varre dhe mos u falni në drejtim të tyre!” E transmeton Muslimi
-Pra, “Mos u ktheni drejt varreve kur faleni!”.

Loading...