A lejohet udhëtimi në ditën e xhuma?

December 22, 2016

Udhëtimi ditën e xhuma

Nëse udhëtimi fillon para ezanit të dytë, atëherë është i lejuar.

Por nëse udhëtimi fillon pas ezanit të dytë, atëherë nuk lejohet, me përjashtim të atyre personave që mund të humbasin shoqërimin në udhëtim, ose u ikën avioni që kanë pronotuar!

[Fetvatë e komisionit të përhershëm 8/204].

Loading...