Mardhëniet intime gjatë agjërimit

June 9, 2016

Pyetësja thotë: Bëra marrëdhënie intime me bashkëshortin tim gjatë ditës së Ramazanit në një moment dobësia nga ana jonë, Allahu na faltë! Tani, a pranohet që për shkak të këtij veprimi të therrim një kurban e ta shpërndajmë mishin e tij, apo të ushqejmë njëqind e gjashtëdhjetë të varfër, apo një gjë e tillë nuk merret në konsiderate (nuk pranohet)?

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Detyrë për të dhe bashkëshorten e tij është që secili prej tyre të lirojë nga një rob.

Nëse nuk kanë një të tillë, atëherë secili prej tyre duhet të agjërojë dy muaj rresht. E nëse nuk munden, atëherë secili prej tyre duhet të ushqejë gjashtëdhjetë të varfër.

Përktheu: Unejs Sheme

Silsiletu el-likai esh-shehri nr (42)

Loading...