A mund të ketë kjo lidhje me emrat e Allahut?

November 16, 2018

Pyetje: Në brendësinë e pëllëmbës së djathtë shkruhet (formohet numri) 18, ndërsa në të majtën 81. Nëse i mbledhim këto formohet numri 99, e ato janë emrat e bukur (të Allahut). E nëse bëjmë zbritjen (81-18) atëherë del numri 63, e kjo është mosha e të Dërguarit të Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem). A është e saktë kjo?

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Kjo nuk është e saktë. Kjo është prej rrëfenjave (bestytnive) të sharlatanëve dhe injorantëve. Këto vija janë krijim prej krijimit të Allahut të Lartësuar (e asgjë më shumë).

“Fetaua suvalun alal-Hatif”, vëll. 1.

Përktheu: Unejs Sheme

Loading...