Nëse jam duke falur namaz vullnetar dhe thirret ikameti për faljen e namazit farz, a duhet ta plotësoj namazin vullnetar apo ta ndërpres?

January 29, 2017

Pyetje: Nëse jam duke falur namaz vullnetar dhe ndërkohë thirret ikameti për faljen e namazit farz, a duhet ta plotësoj namazin vullnetar apo ta ndërpres që të arrij tekbirin fillestar (tekbirin e parë të namazit farz)?

Përgjigje: Nëse je duke falur sunetet dhe dëgjon ikametin duhet ta ndërpresësh namazin vullnetar (sunetet) në mënyrë që të mos humbasësh tekbirin fillestar të namazit farz. Argument për këtë është fjala e Profetit (salallahu alejhi ue selem): “Nëse thirret ikameti për fillimin e namazit farz, nuk falet namaz tjeter pervec tij.”

“Fetvatë e Komisionit të Përhershëm” 7/312

Përktheu E. Ajdini  

Loading...