Nijeti për fillimin e ritualit të Haxhit

Shejhu i nderuar Muhamed bin Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) u pyet: Kur e bën personi nijetin për fillimin e ritualit të haxhit ditën e Tervijes? Dhe nga cili vend?

Shejhu i ndëruar (Allahu e mëshiroftë!) u përgjigj: Nijetin për t’u futur në ritualin e haxhit e bën ditën e Tervijes. Ajo është dita e tetë (8) i muajit Dhulhixhe. Ai e bën nijetin për fillimin e ritualit nga vendi në të cilin gjendet në kohën e duhasë. Shkon në Mina dhe fal në të drekën, ikindinë, akshamin, jacinë dhe sabahun.

Shejh Ibën Uthejmini në “Mexhmu fetaua ue Rasail” vëll. 23

Përkthue: Unejs Sheme