Nijeti për fillimin e ritualit të Haxhit

August 20, 2017

Shejhu i nderuar Muhamed bin Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë) u pyet: Kur e bën personi nijetin për fillimin e ritualit të haxhit ditën e Teruijes? Dhe nga cili vend?

Shejhu i nderuar (Allahu e mëshiroftë) u përgjigj: Nijetin për t’u futur në ritualin e haxhit e bën ditën e Teruijes. Ajo është dita e tetë (8) e muajit Dhul-hixhe. Ai e bën nijetin për fillimin e ritualit nga vendi në të cilin gjendet në kohën e duhasë. Shkon në Mina dhe fal në të drekën, ikindinë, akshamin, jacinë dhe sabahun.

 

Shejh Ibën Uthejmini në librin “Mexhmu fetaua ue Rasail”, vëll. 23.

Përkthye: Unejs Sheme

Dosje:

Loading...