Kryerja e Haxhit vetëm për nënën

July 24, 2017

Pyetje: Unë e kam kryer haxhin për nënën time mbas vdekjes së saj por nuk e kam kryer për babain mbas vdekjes së tij. A kam gjynah që nuk e kam kryer haxhin për të?
Përgjigje: Nuk ke gjynah në mosbërjen e haxhit për babain tënd sepse nuk e ke obligim të bësh haxh për të. Por nëse e kryen, kjo konsiderohet prej respektimit dhe mirësjelljes për të cilat ka urdhëruar Allahu i Lartësuar në fjalën e Tij: “Dhe me prindërit silluni me mirësjellje dhe respekt.”

Komisioni i Përhershëm i Fetvave dhe Studimeve akademike:

Abdullah bin Kuud

Abdullah bin Gudejan

Abdurrezak Afifij

AbdulAziz bin Baz

Përktheu: Mirandi Shehaj

Dosje:

Loading...