Gjykimi i betimit në gjendje zemërimi

August 3, 2017

Fetvaja me nr. 9220.

Pyetje: Cili është gjykimi në lidhje me një person i cili në gjendje zemërimi betohet në emër të Allahut se nuk do të veprojë diçka të caktuar, mirëpo më pas kur qetësohet e vepron atë gjë?

Përgjigje: Nëse zemërimi i tij ka arritur kulmin saqë nuk kupton më se çfarë flet dhe nuk e përmban dot veten, duke u sjellë si të ishte i imponuar në sjelljet dhe thëniet e tij, në këtë rast nuk e ka detyrë shpagimin e betimit. Kurse nëse zemërimi është i lehtë siç ndodh rëndom, duke e pasur të mundur kontrollin e vetvetes, atëherë në këtë rast e ka detyrë shpagimin e betimit. Shpagimi i betimit është: Ushqim për dhjetë të varfër me llojin e ushqimit që ushqen veten dhe familjen e tij; Ose veshje për dhjetë të varfër; Ose lirimi i një robi musliman. Nëse asnjërën nga lëto nuk e përmbush dot atëherë agjëron tre ditë.

Allahu e jep suksesin!

Komsioni i Përhershëm i Fetvave dhe Studimeve akademike:

Abdulaziz bin Baz

Abdurrezak Afifi

Abdullah bin Ku’ud

Abdullah bin Gudejan

Përktheu: Shuajb Rexha

Loading...