Përdorimi i ilaçeve që ndalojnë periodat mujore gjatë muajit të Ramazanit?

Çfarë gjykimi ka përdorimi i ilaçeve që ndalojnë periodat mujore tek gratë me qëllim që agjërimi të jetë i plotë gjatë Ramazanit?

Shejh Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) u përgjigj duke thënë:”Nuk duhet që besimtarja ti përdorë këto ilaçe, si në muajin e Ramazanit po ashtu dhe jashtë muajit të Ramazanit. Sepse është vërtetuar nga mjekët specialist se e dëmtojnë gruan në mitrën dhe në gjakun e saj. Çdo gjë për të cilën është vërtetuar dëmi i saj, ndalohet edhe përdorimi.

[Fetvatë e Ibnu Uthejminit19/259].

Përktheu: Arjan Gazidede