Përdorimi i ilaçeve që ndalojnë të përmuajshmet tek gratë gjatë muajit të Ramazanit

May 23, 2017

Çfarë gjykimi ka përdorimi i ilaçeve që ndalojnë të përmuajshmet tek gratë, me qëllim që agjërimi të jetë i plotë gjatë Ramazanit?

Shejh Uthejmini, Allahu e mëshiroftë, u përgjigj duke thënë: Nuk duhet që besimtarja t’i përdorë këto ilaçe, si në muajin e Ramazanit po ashtu dhe jashtë muajit të Ramazanit. Kjo ngase është vërtetuar nga mjekët specialist se këto ilaçe e dëmtojnë gruan në mitrën dhe në gjakun e saj. Çdo gjë për të cilën është vërtetuar dëmi i saj ndalohet përdorimi.

“Fetvatë e Ibn Uthejminit” 19/259.

Përktheu: Arjan Gazidede

Dosje:

Loading...