Porosia e shejkh Feuzanit me rastin e perfundimit te Ramazanit.

June 26, 2016

Porosia e shejkh Feuzanit me rastin e perfundimit te Ramazanit.

“O besimtare! Ky muaj mbaroi, apo gati po mbaron, prandaj le t’i llogarisim vetet tona ne te. Cfare kemi pergatitur per vetet tona ne kete muaj madheshtor? Kush ka qene gjate tij vepermire, le te falenderoje Allahun dhe ta plotesoje me miresi.

Ndersa ai qe ka qene i manget, le ta plotesoje mangesine me pendim, sepse Allahu e pranon pendimin nga roberit e Tij, dhe ua fal gjynahet. Dhe mos i humbisni shpresat nga meshira e Allahut. “sepse me te vertete nuk e humbet shpresen nga meshira e Allahut askush tjeter vec popullit pabesimtar” (Kuran)

Kush ka qene vepermire, apo i manget, le ta mbylle mire, le ta rregulloje perfundimin e ketij muaji, sepse “me te vertete veprat jane sipas perfundimeve” (hadith).

Pastaj, te frikesoheni se mos nuk ju pranohet veprat tuaja, sepse Allahu i Lartesuar thote: “Me te vertete Allahu pranon vetem prej te devotshmeve”.
Prandaj meditoni dhe shikoni ne vetet tuaja, ne qellimet, nijetet tuaja, dhe askujt prej jush te mos i hyje vetja ne qejf prej punes se tij. Apo te bindet se e ka kryer sic duhet obligimin e tij, dhe se e ka zbatuar detyrimin qe ka Allahu ndaj tij, por ta konsideroje veten e tij te manget ne kete drejtim, dhe ta konsideroje veten neglizhues, dhe te perulet dhe te qendroje me zemer te thyer perpara Zotit te tij te Lartmadheruar.

Dikush prej selefeve thoshte: Sikur ta dija se Allahu me ka pranuar (preket shejkhu dhe i dridhet zeri), nje pune te mire qofte edhe sa nje grimce, do ta kisha shpresuar vdekjen.”, kjo per shkak te frikes se tyre te madhe nga Allahu i Madheruar e Patemeta.”

Shejkh, Salih el Feuzan, Allahu e ruajte dhe na befte dobi me te.

Loading...