Pse feja Islame u quajt me këtë emër?

January 8, 2018

Pyetje: Pse feja Islame u quajt me këtë emër?

Përgjigje: Sepse ai i cili hyn në këtë fe i është nënshtruar Allahut dhe ia ka dorëzuar veten Atij. Ashtu sikurse i është nënshtruar çdo gjëje prej ligjeve që vijnë nga Allahu dhe i dërguari i Tij (paqja dhe nderimi i Allahut qoftë mbi të).

Allahu i Lartësuat thotë: “Fesë së Ibrahimit i shmanget vetëm ai që e nënçmon vetveten.” [El Bekare: 130]

Dhe thotë: “Kur Zoti i tij i tha: Përulu! – Ai u përgjigj: “Iu përula Zotit të gjithësisë!” [El Bekare: 131]

Gjithashtu ka thënë: “Vërtet, ata që i përulen Allahut dhe bëjnë vepra të mira do ta kenë shpërblimin te Zoti i tyre, nuk do të frikësohen e as do të pikëllohen.” [El Bekare: 112]

 

Komisioni i përhershëm i fetvave dhe kërkimeve akademike.

Kryetar: Abdulaziz ibn Baz

Nënkryetar: Abdurazak Afifi

Anëtar: Abdullah Kaud

Anëtar: Abdullah Gudejan

Përktheu: Ylli Rama

Loading...