Shpërndarja e lëmoshës gjatë vizitës në varreza

July 20, 2017

Pyetja e katërt nga fetvatë me nr. 4990.

Pyetje: A lejohet ndarja e të hollave (sadaka, lëmoshë) në varreza bazuar në traditën dhe zakonin që është bërë tek njerëzit?

Përgjigje: Lëmosha për të vdekurit është e ligjëruar porse Profeti (paqja dhe bekimi i Allahu qoftë mbi të) nuk ishte që merrej me shpërndarjen e pasurisë ose lekëve në varreza, as pas varrimit dhe as para varrimit apo në ndonjë kohë tjetër, dhe pse ai merrej shumë me përcjelljen e xhenazeve dhe vizitave në varreza. Kështu ishin dhe shokët e tij. Prandaj themi se shpërndarja e kësaj lëmoshe në varreza është risi që bie ndesh me udhëzimin e Profetit (alejhi selam).

Allahu na dhëntë sukses! Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi Muhamedin!

 

Komisioni i përhershëm për kërkime akademike dhe fetva:

Abdullah bin Ku’ud

Abdul Aziz bin Abdullah bin baz

Përktheu: Muhamed Estrefi

Loading...