Shtimi i lutjeve gjatë agjërimit.

June 5, 2016

Shtimi i lutjeve gjatë agjërimit.

Dije o agjerues se Allahu Madhëruar e pranon lutjen tënde kur je i agjërueshem, në çdo moment të ditës, dhe kjo nuk është specifike vetem në momentin kur çelë iftarin, siç mendojne disa prej muslimanëve.

Hadithi i përhapur në gjuhet e muslimanëve “Cdo agjërues kur çelë iftarin e tij ka nje lutje që i pranohet” nuk saktesohet.

E ka konsideruar të dobët/daif shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!) në “Ed-Daifeh” 4325.

Të mjafton ty, o agjerues, për argument hadithi autentik ku i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem thotë: “Tri lutje nuk kthehen mbrapsht: Lutja e prindërit, lutja e agjëruesit dhe lutja e udhëtarit”. Es-Sahihah 1797.

Agjërim të lehtë dhe lutje të pranuar!

Përktheu: Unejs Sheme

Loading...