Audio

Ruajtja e Shikimit

Ligjërues Mirandi Shehaj [podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Ruajtja-e-shikimit-2.mp3[/podcast]

Historia e Të Dërguarit "Sal-lAllahu alejhi ue sel-lem"

Ligjërues Amër Ahmesula Mësimi i parë [podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Sijre-1.mp3[/podcast] Mësimi i dytë [podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Sijre-2.mp3[/podcast] Mësimi i tretë [podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Sijre-3.mp3[/podcast] Mësimi i katërt [podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Sijre-4.mp3[/podcast] Mësimi i pestë [podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Sijre-5.mp3[/podcast] Mësimi i gjashtë [podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Sijre-6.mp3[/podcast] Mësimi i shtatë [podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Sijre-7.mp3[/podcast] Mësimi i tetë [podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Sijre-8.mp3[/podcast] Mësimi i nëntë [podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Sijre-9.mp3[/podcast] Mësimi i dhjetë [podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Sijre-10.mp3[/podcast] Mësimi i njëmbëdhjetë [podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Sijre-11.mp3[/podcast] Mësimi i dymbëdhjetë [podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Sijre-12.mp3[/podcast]

Shpjegimi i Tri Parimeve

Shpjegues Fatjon Isufi Autori i librit është dijetari i madh Islam Muhamed bin Abdul Uehab. Ky libër konsiderohet parësor për ata që duan të mësojnë Akiden Islame. Mësimi i parë [podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Shpjegimi-i-tri-parimeve1.mp3[/podcast] Mësimi i dytë [podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Shpjegimi-i-tri-parimeve2.mp3[/podcast] Mësimi i tretë [podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Shpjegimi-i-tri-parimeve3.mp3[/podcast] Mësimi i katërt [podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Shpjegimi-i-tri-parimeve4.mp3[/podcast] Mësimi i pestë [podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Shpjegimi-i-tri-parimeve5.mp3[/podcast] Mësimi i gjashtë [podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Shpjegimi-i-tri-parimeve6.mp3[/podcast] Mësimi i shtatë [podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/Shpjegimi-i-tri-parimeve7.mp3[/podcast] […]

Gjendja e Selefëve gjatë Ramazanit

Ky është një material ku flet për gjendjen e të parëve tanë të mirë (Selefët) se si ata e kanë pritur dhe përjetuar muajin Ramazanit. Ligjëron Fatjon Isufi. [podcast]https://udhaebesimtareve.com/audio/gjendja-e-selefeve-gjate-ramazanit.mp3[/podcast]