Vizita e gruas tek prindërit e saj

April 30, 2017

Allahu i Madhëruar thotë: “Jetoni e silluni mirë me to!” | Nisa: 19 |
Burrit i del si detyrë që të jetojë e të sillet sa më mirë sipas traditës (që s’bie ndesh me legjislacionin) që njihet tek njerëzit. Atë që njerëzit e kanë bërë traditë duhet që edhe burri të eci sipas saj.

Nëse njerëzit e atij vendi e kanë zakon që ta shpien gruan tek prindërit e saj çdo mes muaji apo çdo javë, ai duhet ta dërgojë. Por nëse familja e saj jeton në një qytet tjetër, ai nuk e ka detyrë të udhetojë çdo javë apo çdo muaj për ta dërguar tek prindërit e saj. Në këtë rast shihet mundësia.

“Lika bab el meftuh” i dijetarit Ibën Utthejmin.

Përktheu: Fatjon Isufi

Loading...