Vizita e gruas tek prindërit e saj

Allahu i Madheruar thote: “Jetoni e silluni mirë me to!” Nisa 19.
Burrit i del si detyrë që të jetojë e të sillet sa më mirë sipas traditës (që s’bie ndesh me legjislacionin) që njihet tek njerëzit. Atë që njerezit e kanë bërë traditë, duhet që edhe burri të ecë sipas saj.

Nëse njerëzit e atij vendi, e kanë zakon që ta shpien gruan tek prindërit e saj çdo mes muaji, apo çdo javë, ai duhet ta dërgojë. Por nëse familja e saj jeton në një qytet tjetër, ai nuk e ka detyrë të udhetojë çdo javë apo çdo muaj për ta dërguar tek prindërit e saj. Në këtë rast shihet mundësia.

[Lika bab el Meftuh, ibn Utthejmin].

Përktheu: Fatjon Isufi