Tezkije

Ajo ditë do jetë e vështirë për mohuesit!

Ajo ditë do jetë e vështirë për mohuesit! Falënderit dhe lavdatat i takojnë vetë Allahut, Zotit të botëve! Dëshmoj se nuk e meriton adhurimin askush me të drejtë veç Allahut, i Cili është i vetëm dhe nuk ka ortak. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij, paqja dhe nderimet e Allahut […]

Çfarë dini për vdekjen?

Çfarë dini për vdekjen? Dijetarët kanë folur në lidhje me vdekjen…në lidhje me dispozitat e saj siç janë dispozitat e larjes (së xhenazes) qefinit, groposjes dhe gjërave që vijojnë pas saj. Të gjitha ato janë realitete drithëruese, të frikshme. E para nga ato është varri i cili është dhe më i llahtarshmi. Imam Ahmedi ka […]

Rëndësia e mbajtjes së lidhjeve farefisnore

Të dashur vëllezër, mbajtja e lidhjeve farefisnore nuk është thjeshtë mirësi, apo vepër e mirë vullnetare. Përkundrazi, mbajtja e lidhjeve është detyrë, obligim, ndërsa prishja e lidhjeve konsiderohet mëkat i madh. Madje prej mëkateve më të mëdha. Disave nga ne nuk i vjen shejtani ti thotë: Tymos në nargilë, kur thuhet filani po pi argilë […]

Ai që kujdeset për ty dhe të ruan është Zoti yt

Falenderimet i takojnë vetëm Allahut! Ajo që më së shumti të bën të ndihesh i qetë dhe i sigurtë është ndjesia se Allahu është Ai që të ruan ty! Allahu i Lartësuar thotë: “Për çdo njeri ka mbikëqyrës”. Prej gjërave më të bukura që të bën të ndihesh i qetë dhe i sigurtë gjatë jetës […]

Esenca e lumturisë është dashuria ndaj Allahut

Esenca e lumturisë është dashuria ndaj Allahut. Çdo lloj dashurie që shtyhet me dashurinë ndaj Allahut është e destinuar që lumturinë ta flakë tutje asaj zemre. Gjërat që i duam,  kur fillojnë shtyhen me njëra tjetrën në zemrën e robit, pra të duash dunjanë, bukurinë e saj, hijeshinë e saj dhe kur nuk pyet se […]

El Gafleh (Shkujdesja)

El Gafleh (Shkujdesja)   Falënderimet dhe lavdatat i takojnë Allahut! Atë e falënderojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë! I kërkojmë mbrojtje Allahut prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona! Kë e udhëzon Allahu, s’ka kush e humb dhe kë e lë në humbje, s’ka kush që e udhëzon në udhën e […]

Tubimet e dhikrit, çastet e afrimit dhe orët e mëshirës

Tubimet e dhikrit, çastet e afrimit dhe orët e mëshirës Në një kohë të tillë shpresohet falja dhe mëshira, supozohet mirësia dhe prej Atij që zotëron çdo gjë, kërkohet siguria! Nëse shqisave të shikimit do tu zbuloheshin perdet, do ta shihnin mëshirën duke zbritur në këto momente si të ishte shi i rrëmbyer. Në tubime […]

Tiparet e njerëzve të fituar (Predikime dhe Përkujtime)

Tiparet e njerëzve të fituar Ku janë kërkuesit e margaritarëve? Ku janë gjurmuesit e sendeve  të çmuara? Janë ata të cilët Allahu i lavdëroi në ajetet e Kuranit, pikërisht në fillimin e sures El Muminun[1] dhe në fund të sures El Furkan.[2] Pasha Allahun këto janë tiparet e atyre që fituan kënaqësinë, që në xhenetet […]