Tezkije

Këshillë nga imam Uthejmini rreth humbjes së kohës në internet

Këshillë nga imam Uthejmini rreth humbjes së kohës në internet Dihet se interneti ka të mira dhe të këqija, ai që e kërkon të mirën e gjen, sepse në të ka shkenca fetare, gjuhësore, teknike…. Po ashtu në të ka shumë të këqija, rreziku i tyre është më i madh se sa kanalet televizive. Këshilla […]

Një burrë arab që tregoi sinqeritet me Allahun dhe Ai ia plotësoi dëshirën e tij.

Shedad bin el Had (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcjell: “Një burrë nga banorët e shkretëtirës (beduin) erdhi tek Profeti (alejhis selam), besoi ne fenë e tij dhe vendosi ta ndiqte atë (Profetin). Ai tha: Dua të emigroj bashkë me ty. – Profeti (alejhis selam) ua la porosi disa shokëve të tij që të kujdeseshin për […]

Dallimi ndërmjet të qënurit kursimtar dhe koprrac.

Të kursesh është një sjellje e lavdërueshme, e cila buron nga drejtësia dhe urtësia. Nëpërmjet drejtësisë mban qëndrime korrekte në dhënie dhe frenim, ndërsa nëpërmjet urtësisë e vendos dhënien dhe frenimin në vendin dhe kohën e duhur për to. Ndërmjet këtyre dyjave lind kursimi, duke qenë sjellje e mesme ndërmjet koprracisë dhe shpërdorimit. Siç ka […]

Zekati i shikimit!

“Më ka treguar vëllai im Ebul Hasen Ali bin Hasen el Etheri, se një herë shejkh Albanin e kishte ftuar njëri prej vëllezërve. Aty ishte ftuar edhe Aliu. Natën, kur do të shpërndaheshin, shejh Albani e pyet Aliun: A keni ndonjë makinë?  Ai i përgjigjet: Jo, por do të na shpjerë vëllai ynë Ebu Lejla. – Shejhu ynë, Albani i […]

Nese babai praktikon nje veper te ndaluar para femijeve te tij …

Eshte pyetur Muhamed bin Salih el Uthejmin: Nese babai praktikon nje veper te ndaluar para femijve te tij si psh pirja e duhanit, a konsiderohet si ai qe i ben mekatet haptazi? Apo quhet si ai qe i ben fshehte sepse eshte brenda ne shtepi? Shejhu u pergjigj: Ky veprim eshte me i rende se […]

Allahu është Furnizuesi më i mirë!

Mekhuli (Allahu e mëshiroftë) thotë: Foshnja në barkun e nënës nuk kërkon, nuk mërzitet dhe nuk pikëllohet. Kësaj foshnje, i vjen furnizimi duke qenë në bark të nënës nëpërmjet gjakut të saj. Kjo është edhe arsyeja që gruas i ndërpritet gjaku i menstruacioneve. Në momentin kur lind, fillon të qajë për shkak të kontaktit të parë me […]

A mund të konsiderohet vdekja e befasishme prej shenjave të Kijametit?

A mund te konsiderohet vdekja e befasishme prej shenjave te Kijametit? Pyetje: A mund të konsiderohet vdekja e befasishme prej shenjave të Kijametit? A ka diçka që të mbron prej saj? A është e mjaftueshme vetëm të kërkosh që Allahu të të ruajë (prej saj)? Përgjigje: Është transmetuar në disa hadithe, që tregojnë se vdekjet […]

Çfarë tha Shejh Albani për veten kur i kaloi 84 vjet nga jeta e tij??

Në librin “Sahih Meuaridu Dham’an” ne hadithin me nr 2087, Ebu Hurejra radiaAllahu anhu përcjell se i Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë: “Mosha e umetit tim dojetë mes gjashtëdhjetave dhe shtatëdhjetave dhe pak do jenë ata që do e kalojnë këtë moshë.” Ibn Arafe tha: Edhe unë jam prej këtyre të paktëve. Shejh […]