Tezkije

Fshehja e urrejtjes

“Nëse urren një person për arsye se të bën keq, mos ia shfaq urrejtjen, sepse kjo e vë atë në lëvizje që të bëjë kujdes prej teje, i bën thirrje për duel dhe kështu e nxit që ta teprojë në luftën dhe ngritjen e kurtheve kundër teje, por duhet t’i shfaqësh të mirën nëse ke […]

Atij që Allahu i jep, e do dhe atë që e privon nuk e do, apo…?

Më poshtë është përgjigjia e pyetjes madhore që lind here pas here: “Atij që Allahu i jep e do, dhe atë që e privon nuk e do, apo…? Ibnul Kajjimi – Allahu e mëshiroftë – duke shpjeguar se njerëzit në lidhje me adhurimin dhe kërkimin e ndihmës prej Allahut janë katër lloje thotë: “Lloji i dytë: […]

Të njohësh nëpërmjet shenjave

Allahu i Lartësuar e lavdëroi mendjemprehtësinë dhe mendjemprehtët në disa vende në Librin e Tij. Tha i Lartësuari: “Në këtë ka argument për vëzhguesit e vëmendshëm.” (Hixhr:75) Janë ata që kuptojnë shenjat, meditojnë në to.  Në tefsirin e Sa’dit ka ardhur: ‘Ata të cilët meditojnë dhe nëpërmjet shenjave kuptojnë atë që është për qëllim.’ Në […]

Kategoritë e miqve dhe shokëve

Kategoritë e miqve dhe shokëve Shokët janë tre kategori: 1) Shok interesi. Ai i cili shoqërohet me ty për aq kohë sa përfiton prej teje interesin që synon,qoftë ajo pasuri, shfrytëzim pozite, etj. Sapo i ndërpritet interesi që përfitonte shndërrohet në armikun tënd, as nuk të njeh dhe as nuk e njeh. Sa të shumte që […]

Mos u shoqëro me pesë kategori njerëzish

Muhamed bin Aliu percjell: Me porositi babai duke me thene: “Mos u shoqero me 5 kategori njerezish, mos bisedo e as mos bej rruge me ta. Mos e shoqero fasikun (mekatarin), sepse ai te shet per nje te ngrene. Mos u shoqero me kopracin, sepse ta ndalon pasurine atehere kur ti ke me shume nevoje. […]

Çmimi i dashurisë për hir të Allahut

U pyet shejhu Muhamed Nasirudin el Albani, Allahu e mëshiroftë: Ai i cili e do dikë për hir të Allahut,a duhet ta lajmerojë atë për këtë fakt? Shejhu u përgjigj: Po, por duhet të dimë që dashuria për hir të Allahut ka një çmim të shtrenjtë,të pakët jane ata qe paguajne kete çmim. A e […]

Si ngrihet shteti Islam

Shejh Albani, rahimehullah, ka thene: O vellezerit tanë! Ne duhet te ngjallim nje shoqeri islame para se të mendojmë për të ngritur një shtet islam. Kjo është një pikë që shpeshherë anashkalohet apo që shumë thirrësa muslimanë janë të shkujdesur në lidhje me të. Shteti Islam nuk mund te ngrihet në një shoqeri mohuese apo […]

Sëmundjet e zemrës

Imam Ibën Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) thotë: Sëmundjet e trupit janë (mëse) të njohura kurse sëmundjet e zemrës kthehen tek dy gjëra: E para: Sëmundjet e dëshirave (esh shehauat), burimi i të cilave është el heua (epshi). E dyta: Sëmundjet e dyshimeve (esh shubuhat), burim i të cilave është injoranca (el xhehl). Përsa i përket […]