E vjella, a konsiderohet papastërti?

January 18, 2016

E vjella, a konsiderohet papastërti?

Komisioni i përhershëm i fetvave, thotë: “E vjella, konsiderohet e papastërt, qoftë nëse del prej fëmijës apo të rriturit, sepse ajo (e vjella) është ushqim i cili ka ndryshuar në brendësi (stomak) dhe ka kaluar në prishje. Ajo përngjan njësoj me nevojën dhe gjakun. Nëse ajo bie tek rrobat apo diku tjetër, atëherë bëhet detyrë larja e saj (vendit) me ujë duke e fërkuar derisa të largohet papastërtia dhe gjurmët (shenjat) e saj dhe të pastrohet vendi.”

(Lexhentu ed Daimeh 4/193)

Shejh Ibën Bazi (Allahu i Madhëruar e mëshiroftë!) është pyetur: A ndikon e vjellura në pastërtinë e rrobave apo jo?

Ai (Allahu e mëshiroftë!) tha: “Nëse është e pakët, nuk ka problem, ndërsa nëse është e shumtë ajo duhet të lahet, sepse shumica e dijetarëve e kanë lidhur (përngjasuar) me urinën. Prandaj duhet që rrobat të pastrohen prej saj dhe(po ashtu) çdo pjesë e trupit që është prekur nga ajo (e vjellura). E nëse ajo është e pakët, kjo nuk përbën problem ashtu siç nuk përbën problem gjaku dhe qelbi i pakët e të ngjashëm me to. Qoftë kjo nëse del prej të mëdhenjve apo të vegjëlve. Është e njëjta situatë (gjykim).”

“Fetauanurunalaed-derb” (5/379)

Po ashtu Ibn Bazi(Allahu e mëshiroftë!) është pyetur: A lejohet të falet namazi me rroba mbi të cilat ka vjellur foshnja që ushehet me gji?

Ai (Allahu e mëshiroftë!) tha: “Duhet që ajo (rroba) të spërkatet me ujë nëse fëmija ushqehet me gji dhe nuk ha ushqim, sepse ajo (në këtë rast) është njësoj si urina. Kështu që, spërkatet me ujë dhe lahet me të. Por nuk duhet falur me to derisa të spërkatet me ujë.”

“Fetaua nurun ala ed-Derb” (7/316)

Përktheu: Unejs Sheme

Dosje:

Loading...