Sa është vlera e faljes së namazit me xhemat në xhami?

August 21, 2016

Nga Abdullah bin Umer el-Khatabi radijAllahu anhu transmetohet se: I Derguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue selem ka thene:

“Namazi i falur me xhemat eshte me i vlefshem se namazi i falur vetem me njezet e shtate grade (here).”

Nxjerrja e hadithit: Buhariu (645) dhe Muslimi (650)

Tema e hadithit: Vlera e namazit me xhemat Dobite e hadithit:

1. Vlera e namazit me xhemat ne xhami.

2. Xhemati per faljen e namazit realizohet me dy persona; imami dhe nje tjeter. Bazuar ne fjalen e tij sal-lAllahu alejhi ue selem “me i vlefshem se namazi i falur vetem.” Shejh Iben Uthejmini (Allahu e meshirofte!)

Sherh Umdetil Ahkam

Perktheu: Unejs Sheme

Loading...