A duhet për çdo ditë agjërimi të ramazanit niet i veçantë apo mjafton nieti i gjith muajit në fillim?

September 16, 2007

A duhet për çdo ditë agjërimi të ramazanit niet i veçantë apo mjafton nieti i gjith muajit në fillim?

Mjafton për agjërimin një niet i vetëm prej në fillim të muajit, sepse agjëruesi edhe nëse nuk bën niet për çdo natë për ditën e agjerimit, i mjafton atij atë që bëri në fillim të muajit. Porse nëse ai e ndërpret agjërimin gjatë muajit për shkak të udhëtimit apo sëmundjes etj, e ka obligim që ta rikthej nietin (ta bëjë) sepse ai u ndërpre nga agjërimi për shkaqet e përmendura.

Muhamed ibn Salih el-Uthejmin
“Kushtet e Fesë” , pyetja: 408 , faqe: 466

 

Përktheu: Ylli Rama

Loading...