A i lejohet atij që bën rrukje që të prekë gruan e huaj në mënyrë të drejtëpërdrejtë

October 30, 2013

Pyetje: A i lejohet atij që bën rrukje që të prekë gruan e huaj në mënyrë të drejtëpërdrejtë dhe a i lejohet që të zbulojë pjesë nga trupi i saj,duke e krahasuar me vajtjen tek doktori?

Pergjigje: Ai që pretendon se ndjek rrugën e saktë në kurimin me rrukje (Kur’an dhe lutje Profetike), duhet ti përmbahet kushteve dhe normave fetare, veçanërisht kur bëhet fjalë për rrukjen ndaj femrave. P.sh veshja e hixhabit të plotë, mos veçimi me të, mos ta shohë drejtpërdrejtë apo ta prekë në çfarëdo pjese të trupit, siç është e saktësuar në hadithin që transmetohet nga Makil bin Jesar i cili ka thënë: Pejgamberi s.a ka thënë: “Që të shpohet dikush me gozhdë hekuri në kokë, është më e lehtë për të se sa të prekë një femër që nuk i lejohet’.
[Shejh Albani, ne Silsileh Sahihah me nr 226].

Loading...