A lejohet ta vendosim Kuranin në tokë apo mbi sexhade?

February 15, 2016

A lejohet ta vendosim Kuranin në tokë apo mbi sexhade?

Eshtë pyetur shejh Abdullah ibn Xhibrin (Allahu e mëshiroftë): Cfarë gjykimi ka të vendosësh Kur’anin në tokë apo në sexhade?

Përgjigje: Eshtë më mirë të vendoset në një vend të lartë në mënyrë që të plotësohet lartësimi i tij si në aspektin fizik dhe në atë kuptimor.

Allahu i Lartësuar ka thënë: “i ngritur dhe i pastër”, ndaj nëse duhet ta vendosësh diku, vendose në një vend të ngritur edhe nëse është pak i ngritur.

Nëse nuk ke mundësi, atëherë lejohet ta vendosësh edhe në tokë mbi një shtrojë të pastër apo të ngjashme me të.

Kur’ani duhet të ruhet e të mos vendoset në një vend më të ulët apo në ndonjë vend që është i papastër apo mbi dhe, sepse kjo përmban përçmim ndaj tij. E nëse duhet ta vendosësh mbi ndonjë shtroje të pastër, atëherë nuk ka problem, duke u përpjekur që ta lartësosh atë si në aspektin fizik ashtu dhe kuptimor.

(Fatva Islame: 15/4).

Përktheu Ylli Rama

Loading...