A lëviz toka? A është kjo nga çështjet e akides?

February 28, 2015

Pyetje: A është toka e palëvizshme, apo ajo rrotullohet? Dhe a është kjo nga çështjet që kanë lidhje me besimin islam?

Përgjigje:Jo. Kjo nuk është nga çështjet e besimit, por nga çështjet shkencore dhe për çështje si këto Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “Ju i dini më mirë punët tuaja të dynjasë”
Pra nuk ka diçka në çështjet e besimit që toka rrotullohet dhe dielli është i palëvizshëm, apo se toka është e palëvizshme. Këto janë çështje shkencore ndaj të cilave sheriati (dija fetare) ka heshtur (dhe nuk ka lidhje me to), por ua ka lënë atyre që merren me studimin e tyre dhe ata që kanë këtë specialitet. Dhe specialistët janë ata që flasin në këto çështje.
Shejkh Mesh’hur Hasen. Allahu e ruajtë!

Loading...