A llogaritet dita e lindjes në shtatë ditët që kanë të bëjnë me kryerjen e akikas?

February 20, 2008

 

Pyetje: A llogaritet dita e lindjes në shtatë ditët që kanë të bëjnë me kryerjen e akikas (kurbani që theret për fëmijën e porsalindur)?


Përgjigje: Po,dita e lindjes është pjesë e shtatë ditëve që llogariten për kryerjen e akikas duke u bazuar në thënien e Profetit -paqja dhe nderimi i Allahut qoftë mbi të-: “Çdo fëmijë që lind është peng i akikas së tij e cila kryhet për të në ditën e shtatë të lindjes së tij dhe i vihet emri” .Transmeton Ebu Daudi nr 2837 dhe Tirmidhiu nr 1522. Allahu e dinë më së miri.

Marrë nga libri Fetvatë e shejh Muhamed Halil Herras fq 312.

 

Përktheu Shuajb Rexha

 

Dosje:

Loading...