Ai që kujdeset për ty është Zoti yt

June 29, 2019

Falënderimet i takojnë vetëm Allahut! Ajo që më së shumti të bën të ndihesh i qetë dhe i sigurtë është ndjesia se Allahu është Ai që të ruan ty. Allahu i Lartësuar thotë: Për çdo njeri ka mbikqyrës.”

Prej gjërave më të bukura që të bën të ndihesh i qetë dhe i sigurtë gjatë jetës është ndjesia se Allahu të ruan. Allahu thotë: Ndonëse mbi ju ka rojtarë (që ju vëzhgojnë).”

Ai të ruajti dhe u kujdes që në momentin kur ti ishte një pikë uji në mitrën e nënës. Pastaj kur dole dhe u bëre pjesë e kësaj bote kujdesi dhe ruajtja e Tij të bënë të ndihesh i qetë dhe i sigurt. Përse ke frikë përderisa engjëjt e Zotit të ruajnë me urdhërin e Tij, madje qëndrojnë pranë teje nëse fle gjumë me abdes. E nëse lexon edhe ajetin Kursij atëherë gjatë gjumit një engjëll qëndron duke të ruajtur.

Ai që kujdeset për ty dhe të ruan është Zoti yt, prandaj ji i qetë dhe largoje nga vetja brengën dhe mërzinë. Le të jetë në dijeninë tënde se engjëjt janë me ty, dhe turpërohu prej tyre siç ka urdhëruar i dashuri ynë Muhamedi (alejhi selam). Betohem në Zotin se besimi në engjëjt dhe para kësaj besimi në Allahun e Lartësuar konsiderohen prej gjërave që sjellin qetësinë dhe sigurinë në jetën e njeriut.

Qëndro me Allahun, ruaje Allahun, turpërohu nga shikimi i Tij, nga shikimi i engjëjve që janë ngarkuar për të shënuar dhe llogaritur veprat e tua. Mos kryej ndonjë vepër të shëmtuar dhe t’i detyrosh të dalin nga shtëpia jote e si rrjedhojë të dalë edhe qetësia prej kraharorit tënd.

O Zoti i botëve! Na ruaj dhe na merr nën kujdesin Tënd!

 

Shejh Sead el Atijk

Përktheu: Fatjon Isufi

Loading...