Bokset (altoparlantet) e kasetofonit në nivelin e këmbëve te pasagjerëve.

March 5, 2014

Pyetje: Në disa makina altoparlantët (bokset, zmadhueset e zërit) janë në një lartësi me këmbët, dhe madje mund të vendosen këmbët dhe këpucët mbi altoparlant, kur dëgjohet Kuran prej tyre a konsiderohet kjo nënçmim për Librin e Allahut?
Përgjigje: Elhamdu lilah (falënderimi i takon Allahut). Nëse bokset e kasetofonit janë kështu siç e përmende, poshtë te këmbët atëherë nuk lejohet të dëgjohet Kurani Fisnik prej tyre. sepse dëgjimi i Kuranit Fisnik nga poshtë këmbëve apo këpucëve të njeriut s’ka dyshim se në këtë gjë ka nënçmim për Kuranin. Nëse njeriu do të dëgjojë Kuran atëherë le t’i ngrejë altoparlantët nga niveli i këmbëve.”

“Likaul babil meftuuh libn Uthejmin/ 165” (“Takimi i temave të lira” i shejkh Ibn Uthejminit, Allahu e mëshiroftë!)

Përktheu: Emin Bilali

Loading...