Çfarë përfshin besimi në Ditën e Gjykimit?

November 14, 2015

Pyetje: Çfarë përfshin besimi në Ditën e Gjykimit?

Përgjigje: Gjithçka e përmendur në Kuran dhe Sunet, prej çështjeve që kanë të bëjnë me ndodhitë pas vdekjes, përfshihet tek besimi në Ditën e Gjykimit.

Për shembull, ndodhitë e varrit, përjetimet në të, qofshin ato kënaqësi apo vuajtje. Ndodhitë e Ditës së Gjykimit siç janë: marrja në llogari, shpërblimi, ndëshkimi, shpalosja e fletushkave (me veprat e njerëzve), peshorja e veprave, ndërmjetësimi, etj.

Gjithashtu, këtu përfshihen përjetimet në Xhenet dhe në Xhehenem, përshkrimi i tyre, si dhe përshkrimi i banorëve të tyre dhe i asaj që Allahu ka përgatitur për ta, në mënyrë të përgjithshme dhe të hollësishme. Të gjitha këto janë pjesë e besimit në Ditën e Gjykimit.

(Pyetje pergjigje – Abdurrahman ibn Nasir ES SA’DI)

Dosje: ,

Loading...