Cili është gjykimi i shkruajtjes mbi varr?

December 6, 2013

Pyetje: Cili është gjykimi i shkruajtjes mbi varr?

Imam Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): E sakta është se lejohet shkrimi i emrit (mbi varr të personit të vdekur) ashtu siç e ka zgjedhur këtë mendim dhe shejhu ynë Abdurrahman es Seadij. Po ashtu tek ne ka varre ku mbi to gjenden të shkruar emrat e të vdekurve e nuk ka kaluar kjo në ekstrem.

Burimi “El Kenzu eth themin fi suvalat Ibën Sunejd li bni Uthejmin”

Loading...