A duhet ta lexoj horoskopin?

June 14, 2017

Pyetje: Motrës time i pëlqen të shohë programe televizive që flasin për horoskopin. Unë i them se kjo nuk lejohet madje as t’i shohësh. Ajo thotë se ka ajete Kuranore dhe dua (lutje) që përmenden gjatë emisionit.

Përgjigje: Jo, ai nuk lejohet. Horoskopi është gënjeshtër, shpifje dhe pretendim i dijes së fshehtë. E gjitha kjo nuk lejohet.

Allahu i Madhëruar thotë: “Thuaj: Nuk e di në qiej e as në tokë të fshehtën askush përveç Allahut.” Neml: 65.

Ecuria, exheli dhe mosha jonë janë aq sa ka caktuar Allahu, e ne nuk kemi dije për këtë gjë përveç se për çfarë na ka informuar Zoti jonë (në Kuran dhe Sunet). Këto gjëra janë të fshehura për ne.

Shikimi i këtyre kanaleve televizive që kanë horoskop konsiderohet gjynah i madh dhe nuk lejohet.

 

Myftiu i Arabisë Saudite Shejh Abdulaziz El Shejh -Allahu e ruajtë-

Loading...