A duhet të hap restorantin në ditë agjërimi?

June 19, 2016

Allahu ju shperbleftë!
Pyetësi thotë: Vëllai ka një restorant në një prej vendeve jomuslimane.
Ai është i lirë (e ka në dorë vetë) për ta hapur restorantin gjatë ramazanit ose jo. Duke patur parasysh se ne vend ka muslimane.

Shejh Salih el- Feuzani (Allahu e ruajttë!): Jo, nuk duhet ta hapë ditën (gjatë agjërimit), sepse një gjë e tillë bie ndesh me metodologjinë islame.
Gjatë ditës (së agjërimit) nuk ka ngrënie e as pirje.
Ai duhet të repsektojtë shenjtërinë e muajit Ramazan dhe mos ta hap restorantin edhe nëse gjendet në vendet e jobesimtarëve.
Ngase ai është musliman dhe simbolizon (paraqet) islamin.Përktheu:

Unejs Sheme

Loading...