Gjykimi për atë që beson se Allahu është në çdo vend

November 15, 2018

Cili është gjykimi për atë që beson se Allahu është në çdo vend?

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: A ka njeri që e beson këtë?! Ky është gabim dhe humbje, ngase Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) e pyeti robëreshën: “Ku është Allahu? Ajo u përgjigj: Lart mbi qiell. Ai (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) i tha zotëriut të saj: Liroje atë se ajo është besimtare.” Transmeton Muslimi me nr. (537).

Ajo nuk tha: Allahu është në çdo vend.

Nuk mund të konceptohet se ka prej njerëzve që beson se Zoti i tij është në banjo (tualet)! Nuk mendoj se ka besimtar që e beson diçka të tillë. Kurrë!

 

“Fetaua suvalun alal-Hatif”, vëll. 1.

Përktheu: Unejs Sheme

Loading...