Gjykimi për atë që beson se Allahu është në çdo vend

Cili është gjykimi për atë që beson se Allahu është në çdo vend?

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: A ka njeri që e beson këtë?! Ky është gabim dhe humbje, ngase Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) e pyeti robëreshën: “Ku është Allahu? Ajo u përgjigj: Lart mbi qiell. Ai (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) i tha zotëriut të saj: Liroje atë se ajo është besimtare.” Transmeton Muslimi me nr. (537).

Ajo nuk tha: Allahu është në çdo vend.

Nuk mund të konceptohet se ka prej njerëzve që beson se Zoti i tij është në banjo (tualet)! Nuk mendoj se ka besimtar që e beson diçka të tillë. Kurrë!

 

“Fetaua suvalun alal-Hatif”, vëll. 1.

Përktheu: Unejs Sheme