Lëshimi i rrobes nën kyçin e këmbëve

Lëshimi i rrobes nën kyçin e këmbëve
Pyetësi thotë: Cili është gjykimi i lëshimit të rrobes nën kyçin e këmbës pa mendjemadhësi?
Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Lëshimi i rrobes nën kyçin e këmbës nuk lejohet, është e ndaluar dhe është prej mëkateve të mëdha. “Ajo që është nën kyçin e këmbëve është në zjarr” siç ka thënë i Dërguari i sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. E nëse lëshimi rrobes bëhet me fudullëk, atëherë dënimi është më i rëndë. Lëshimi i rrobes nën kyçin e këmbës është prej mëkateve të mëdha, dhe ajo pjesë do jetë në zjarr siç ka thënë Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. E nëse lëshimi rrobes bëhet me mendjemadhësi (fudullëk), atëherë dënimi është më i rëndë; dënimi për lëshimin e rrobes dhe dënimi për mendjemadhësinë (fudullëkun).

Përktheu: Unejs Sheme
https://www.youtube.com/watch?v=XEV_qE4ll40