Lëshimi i rrobës nën kyçin e këmbës

April 24, 2017

Lëshimi i rrobës nën kyçin e këmbës.

Pyetësi thotë: Cili është gjykimi i lëshimit të rrobës nën kyçin e këmbës pa mendjemadhësi?
Shejh Salih el-Feuzani, Allahu e ruajt: Lëshimi i rrobës nën kyçin e këmbës nuk lejohet, është e ndaluar dhe është prej mëkateve të mëdha. “Ajo që është nën kyçin e këmbëve është në zjarr”, siç ka thënë i Dërguari i sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. E nëse lëshimi i rrobës bëhet me fodullëk atëherë dënimi është më i rëndë. Lëshimi i rrobës nën kyçin e këmbës është prej mëkateve të mëdha dhe ajo pjesë do jetë në zjarr, siç ka thënë Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. E nëse lëshimi i rrobës bëhet me mendjemadhësi, atëherë dënimi është më i rëndë; dënimi për lëshimin e rrobës dhe dënimi për mendjemadhësinë.

Përktheu: Unejs Sheme
https://www.youtube.com/watch?v=XEV_qE4ll40

Loading...