Mësoja fëmijës dashurinë për Profetin alejhis selam dhe për Sunetin (2)

February 20, 2015

-Kur fëmija yt vesh rrobat (apo këpucë, sandale etj.) mësoje që të fillojë së pari me anën e djathtë, sepse Profeti ﷺka thënë: “Kur të mbathni këpucët filloni me të djathtën e kur t’i hiqni, atëherë filloni me të majtën.”

Dhe ka thënë: “Kur visheni apo merrni abdes, filloni me anën tuaj të djathtë”.

– Kur fëmija yt ulet në tryezë për të ngrënë, mësoje atë të lajë duart e të thotë “Bismilah” në fillim të ushqimit, të hajë me dorën e djathtë dhe të hajë ushqimin që ka para vetes, sepse Profeti ﷺ ka thënë: “O djalosh, përmende emrin e Allahut, ha me dorën tënde të djathtë dhe ha para vetes”.

-Mësoje fëmijën tënd që mos ta nënçmojë ushqimin, sepse Profeti ﷺ nuk ka nënçmuar asnjë lloj ushqimi.

– Kur fëmijës tënd i bie ushqimi në tokë, mësoje atë ta marrë e ta pastrojë, sepse i dashuri ynë, Profeti ﷺ ka thënë: “Kur dikujt prej jush i bie kafshata, le ta marrë atë, t’ia largojë papastërtinë dhe më pas ta hajë e mos t’ia lërë shejtanit”.

– Kur fëmija yt mbaron ngrënien, mësoje atë që t’i lëpijë gishtat e tij para se t’i fshijë apo lajë dhe të thotë “elhandulilah”, sepse Profeti ﷺ na ka mësuar: “Mos t’i fshijë (personi) duart me shami (ose facolet, ose peshqir) derisa t’i lëpijë gishtat e tij, sepse ai nuk e di se në cilën pjesë të ushqimit gjendet begatia.”

Dhe hadithi: “Allahu është i kënaqur me robin e Tij i cili kur ha ose pi e falënderon Zotin për këtë mirësi”.

-Kur fëmija yt shtrihet për të fjetur mësoje atë të pastrojë shtratin në fillim, të shtrihet në anën e djathtë dhe të vendosë dorën e djathtë nën faqe, sepse Profeti ﷺ na ka mësuar: “Kur ndokush nga ju të futet në shtratin e tij, le ta fshijë shtratin…”

Dhe “Kur Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) shtrihej për të fjetur, e vendoste dorën e tij të djathtë nën faqe”.

-Mësoje fëmijën tënd mos të flejë përmbys, sepse Profeti ﷺ ka thënë: “Këtë lloj shtrirje nuk e do Allahu i Lartësuar”.

Lidhi veprimet e fëmijës tënd me Sunetin e Profetit ﷺ dhe mësoja atij hadithet profetike, që të mbillet në zemrën e tij dashuria për Profetinﷺ dhe Sunetin.

Unejs Sheme

Loading...