A ndryshon agjërimi në muajin Rexhep?

April 8, 2016

Gjykimi i agjërimit në muajin Rexheb Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!):

Përsa i përket agjërimit në muajin Rexheb ai është njësoj si ditë e tjera (të çdo muaji). Kështu që, nuk veçohet me agjërim dhe netët e tij nuk veçohen me namaz nate.

“Fetaua nurun ala ed-derb” audiokaseta me nr. (355)

Loading...