Nese personi teshtin gjatë namazit, a lejohet ta falënderojë Allahun (te thotë elhamdulilah)?

January 19, 2016

Nese personi teshtin gjatë namazit, a lejohet ta falënderojë Allahun (te thotë elhamdulilah)?
Imam Albani (Allahu e mëshiroftë!): “Nëse është duke u falur pas imamit në namazin me zë, atëherë nuk lejohet.
E nëse është në namazin pa zë (p.sh. namazi drekës dhe ikindisë) ose është duke u falur i vetëm dhe teshtin, e teshtima nuk ndodh në momentin e leximit të Kuranit, në këtë rast lejohet të falënderohet Allahu (të thuhet elhamdulilah).
Ndërsa nëse është në momentin kur lexon Kuran, atëherë nuk duhet që të futësh te Fjalët e Allahut diçka që nuk është prej tyre.” “el-huda uen-nur” audiokaseta me nr. (97).
Perktheu Unejs Sheme
Loading...